1 gra.fe.mik Ling 1 n penyelidikan mengenai tulisan atau huruf dl sistem aksara