1 ki 1 v beribadat dan ziarah ke tanah suci (mekah); naik haji