1 ha.mil 1 v mengandung anak dl perut; bunting: perempuan yg sedang ~ itu rajin memeriksakan diri ke dokter; -- kembar 1 hamil dua janin atau lebih di dl rahim ; -- muda 1 hamil sebelum tujuh bulan ; -- tua 1 hamil tujuh bulan ke atas
meng.ha.mil.i v 1 menyebabkan hamil; membuahi: siapa gerangan yg ~ gadis itu?
meng.ha.mil.kan v 1 membuntingkan; mengandungkan: ibumu selalu sakit-sakit saja ketika ~ adikmu; 2 v menghamili
peng.ha.mil.an n 1 proses, perbuatan, cara menghamilkan; pembuahan
ke.ha.mil.an n 1 keadaan hamil ; 2 n hal hamil