1 haram :: ha.ram
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:terlarang (oleh agama islam); tidak halal:
Contoh:haram hukumnya apabila makan bangkai
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:suci; terpelihara; terlindung:
Contoh:tanah haram di mekah itu adalah semulia-mulia tempat di atas bumi
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak:
Contoh:selangkah haram aku surut
4Kelas Kata:kata benda
Definisi:terlarang oleh undang-undang; tidak sah
haram jadah ::
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:anak yg lahir di luar perkawinan yg sah; anak yg tidak sah; anak zadah
haram zadah ::
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:haram jadah
mengharamkan :: meng.ha.ram.kan
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:menyatakan atau menganggap haram; melarang:
Contoh:agama islam mengharamkan perkawinan antara saudara kandung
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:mencegah; menolak:
Contoh:rakyat mengharamkan pemerintahan diktatur
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:berteguh hati untuk tidak melakukannya
pengharaman :: peng.ha.ram.an
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:cara, proses, hal mengharamkan