1 har.ta ki 1 n barang-barang (uang dsb) yg menjadi kekayaan; barang-barang milik seseorang: ~nya habis dirampok; ki 2 n kekayaan berwujud dan tidak berwujud yg bernilai dan yg menurut hukum dimiliki perusahaan ; -- bawaan ki Huk 1 harta sendiri yg dibawa dl perkawinan yg bukan harta bersama ; -- benda ki 1 barang-barang kekayaan ; -- bersama ki Huk 1 harta yg dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama ; -- besar ki 1 harta kawin dl jumlah besar yg melibihi jumlah yg ditentukan oleh adat ; -- binatok ki 1 harta bawaan mempelai laki-laki ; -- ca-rian ki 1 harta yg diperoleh suami istri selama hidup bersuami istri ; -- dapean ki 1 harta kepunyaan istri ; -- dunia ki 1 barang-barang duniawi ; -- imateral ki Huk 1 kepentingan tidak berwujud (paten, ciptaan) yg bernilai uang ; -- karun ki 1 harta benda yg tidak diketahui pemiliknya ; -- karun ki 1 harta benda yg didapat dng tidak sah ; -- kawin ki 1 benda-benda berharga atau uang yg harus diberikan oleh pihak laki-laki kpd pihak wanita di dl proses perkawinan ; -- kekayaan menyanak ki 1 semua harta peninggalan yg menjadi tanggung jawab sanak keluarga ; -- kelalah ki 1 harta peninggalan yg dimiliki oleh seseorang (krn meninggal dunia), yg tidak mempunyai anak dan bapak ; -- kubur ki 1 benda atau harta milik orang yg meninggal yg ikut dikuburkan bersamanya ; -- milik ki 1 barang-barang yg menjadi milik atau kepunyaan orang atau badan ; -- pelayaran ki 1 harta perseorangan yg dikumpulkan selama merantau ; -- pembawaan ki 1 harta perseorangan yg masing-masing dibawa oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ke dl perkawinan ; -- pembujangan ki 1 harta bawaan mempelai laki-laki ; -- pemenah ki 1 harta bawaan mempelai laki-laki ; -- penantian ki 1 harta istri, baik yg dibawa maupun yg diperolehnya selama perkawin-an ; -- pencaharian ki 1 harta yg didapat dr pencaharian nafkah sehari-hari ; -- pendapatan ki 1 harta dr pihak perempuan ; -- peninggalan ki 1 barang-barang warisan dr seseorang yg meninggal ; -- penyepogan ki 1 harta yg bersama-sama diusahakan dan diperoleh suami dan istri selama perkawinan ; -- perkawinan ki 1 kesatuan harta yg dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinannya ; -- pusaka ki Huk 1 harta yg diwariskan dr pewaris kpd ahli waris untuk dipelihara ; -- pusaka bapak ki 1 setengah dr harta warisan seorang bapak yg harus dibagi di antara anak-anak dr istri yg berbeda-beda ; -- pusaka rendah ki 1 harta yg ditinggalkan oleh seorang wanita bagi anak-anaknya ; -- sang-saka ki 1 harta yg sebenarnya harus diberikan kpd menantu laki-laki, tetapi yg dng izin keluarga boleh dipakai oleh anak-anak laki-laki ; -- sesan ki 1 harta atau bawaan istri yg dibawa oleh istri itu ke dalam perkawinan ; -- surut ki 1 harta yg makin lama makin habis dan tidak dapat diganti, msl tambang emas, sumur minyak ; -- tetap ki 1 kekayaan perusahaan yg berada dl keadaan ti-dak akan kembali menjadi uang dl waktu satu tahun sejak pemer-olehannya ; -- tua ki 1 harta kepunyaan kerabat wanita menurut garis keturunan matrilineal ; -- usaha ki 1 sediaan bahan baku, barang olahan dan barang jadi, piutang, dan uang tunai ; -- wujud ki 1 kekayaan perusahaan berupa barang dan uang, msl pabrik, sediaan, dan piutang
ber.har.ta v ki 1 memiliki banyak harta