1 hi.na ki 1 a rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya): sesungguh\nya aku ini orang yg ~; ki 2 a keji, tercela; tidak baik (tt perbuatan, kelakuan): zina merupakan perbuatan yg ~ ; ketahuan -- mulianya, pb ki 1 mengetahui kedudukan yg sebenarnya ; se-- semalu, pb ki 1 seia sekata; senasib ; -- angkara ki 1 sangat rendah dan biadab ; -- budi ki 1 kelakuan yg kurang baik ; -- dina ki 1 rendah lagi miskin; sangat hina; tidak berharga ; -- lata ki 1 hina dina ; -- papa ki 1 hina dina
ber.hi.na v ki 1 , merendahkan (diri) ; ki 2 merendahkan diri
meng.hi.na v ki 1 merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting): ia sering ~ kedudukan orang tuanya; ki 2 v memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (spt memaki-maki, menistakan): tulisannya dl surat kabar itu dipandang ~ kepala kantor itu
meng.hi.na.kan v ki 1 menghina
hi.na-meng.hi.na.kan v ki 1 saling menghina; saling memburukkan nama baik
ter.hi.na v ki 1 dihinakan; direndahkan: ia merasa ~ dicaci maki di depan kawan-kawannya
hi.na.an n ki 1 cercaan; nistaan
peng.hi.na.an n ki 1 proses, perbuatan. cara menghina(kan); menistakan: ~ yg dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan; -- lisan ki Kom 1 pencemaran thd nama baik seseorang yg dilakukan secara lisan ; -- thd pengadilan ki Kom 1 publikasi pemberitaan atau komentar dl surat kabar yg dapat merintangi jalannya pengadilan yg sedang berlangsung
ke.hi.na.an n ki 1 sifat yg hina (rendah, buruk, aib, keji, dsb): ia telah jatuh ke lembah ~
se.hi.na a ki 1 sama hina ; _ semalu, pb ki 1 seia sekata; senasib