1 hin.du ki 1 n nenek moyang (di minangkabau): para tetua desa itu sedang memperbincangkan suku dan mencari ~
ber.hindu v ki 1 mempunyai nenek moyang (kaum keluarga) yg bertalian darah ; -- bersuku ki 1 orang dr golongan bangsawan; orang baik-baik

2 Hin.du ki 1 n agama yg berkitab suci weda ; ki 2 n kebudayaan yg berdasarkan agama hindu