1 is.ti.a.dat 1 n adat kebiasaan
meng.is.ti.a.dat.kan v 1 mengadatkan; membiasakan; melazimkan