1 ja.ja cak 1 v
ber.ja.ja v cak 1 pergi berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan (supaya dibeli orang): ~ kue sekeliling kampung
men.ja.ja v cak 1 berjaja
men.ja.ja.kan v cak 1 menjual barang dagangan (dng dibawa berkeliling): pagi-pagi benar ia telah keluar ~ barang dagangannya
ja.ja-ja.ja.an n cak 1 barang dagangan yg dijajakan
pen.ja.ja n cak 1 orang yg menjajakan