1 janji :: jan.ji
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:perkataan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (spt hendak memberi, menolong, datang, bertemu):
Contoh:banyak janji, tetapi tidak satu pun yg ditepati
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu):
Contoh:jangan engkau berdua ingkar akan janji yg telah diteguhkan oleh penghulu
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:syarat; ketentuan (yg harus dipenuhi):
Contoh:rumah ini diserahkan kpd adiknya tanpa janji apa-apa
4Kelas Kata:kata benda
Definisi:penangguhan; penundaan waktu (mem bayar dsb):
Contoh:kalau boleh, saya minta janji dua bulan
5Kelas Kata:kata benda
Definisi:batas waktu (hidup); ajal:
Contoh:sampai janjinya
adat diisi janji dilabuh, pb ::
1Definisi:adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati
janji sampai, sukatan penuh, pb ::
1Definisi:sudah sampai ajalnya
janji gombal ::
1Definisi:janji yg tidak ditepati; janji kosong; janji palsu:
Contoh:gadis manis itu menjadi korban sebuah janji gombal
berjanji :: ber.jan.ji
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:mengucapkan janji; menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu (memberi, menolong, datang, dsb):
Contoh:ia berjanji hendak melunasi utang adiknya pd akhir bulan ini
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menyanggupi akan menepati apa yg telah dikatakan atau yg telah disetujui:
Contoh:kedua belah pihak berjanji akan selalu bekerja sama
menjanjikan :: men.jan.ji.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kpd orang lain:
Contoh:aparat keamanan negara menjanjikan akan segera membereskan kehebohan
perjanjian :: per.jan.ji.an
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:persetujuan (tertulis atau dng lisan) yg dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yg tersebut dl persetujuan itu:
Contoh:perjanjian dagang antara indonesia dan jerman barat telah ditandatangani
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:syarat:
Contoh:surat keputusan itu diterima dng perjanjian jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:tenggang waktu; tempo:
Contoh:dng perjanjian dua bulan
4Kelas Kata:kata benda
Definisi:persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dl bidang keamanan, perdagangan, perserikat-an, dsb
5Kelas Kata:kata benda
Definisi:sikap tindak jamak pihak untuk mengadakan ikatan hukum
perjanjian Baru ::
1Definisi:injil
perjanjian bilateral ::
1Definisi:perjanjian internasional yg dibuat dan hanya mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara dua pihak yg mengadakan perjanjian itu
perjanjian Lama ::
1Definisi:taurat
perjanjian multilateral ::
1Definisi:perjanjian yg diadakan antara banyak negara