1 je.las ki 1 a terang; nyata; gamblang mintalah keterangan yg ~ tt hal itu; ki 2 a tegas; tidak ragu-ragu atau bimbang (tt sikap): ia tidak mempunyai pendirian yg ~ dl persoalan itu
men.je.las.kan v ki 1 menerangkan; menguraikan secara terang: ia sedang ~ maksud kedatangannya
je.las.an n ki Sas 1 tiap lakuan yg dapat dilihat oleh penonton
mem.per.je.las v ki 1 membuat lebih jelas
pen.je.las n ki 1 sesuatu yg menjelaskan (sehingga bertambah terang atau nyata): umumnya kata kedua dl kata majemuk berfungsi sbg ~ makna
pen.je.las.an n ki 1 keterangan yg lebih jelas; uraian yg menjelaskan: ~ presiden dapat diterima dpr
ke.je.las.an n ki 1 keadaan jelas; kejernihan; kegamblangan: untuk menyusun perencanaan suatu proyek, diperlukan adanya suatu ~ tujuan lebih dulu