1 jim ::
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:nama huruf kelima dr abjad arab