1 Ju.li ki 1 n bulan ketujuh dl tarikh (tahun) masehi (31 hari)