1 ka.fan 1 n kain (putih) pembungkus mayat
ber.ka.fan v 1 terbungkus kafan
me.nga.fan.i v 1 memberi berkafan; memakaikan kafan (tt mayat): kita harus segera ~ mayat setelah memandikannya