1 kawan :: ka.wan
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:Cakapan
Definisi:orang sebaya yg sudah lama dikenal dan sering berhubungan dl hal tertentu (dl bermain, belajar, bekerja, dsb); teman; sahabat; pengikut; sekutu:
Contoh:orang ramah banyak kawan
kawan gelak banyak, kawan menangis jarang bersua, pb ::
1Ragam:Cakapan
Definisi:sahabat di waktu senang banyak, sahabat di waktu susah (melarat) sedikit
kawan bicara ::
1Bidang:Linguistik
Ragam:Cakapan
Definisi:peserta dl percakapan atau situasi bahasa yg lain, yaitu pendengar dl ragam lisan dan pembaca dl ragam tulis
kawan hidup ::
1Ragam:Cakapan
Definisi:istri atau suami
kawan sirih ::
1Ragam:Cakapan
Definisi:pelengkap sirih spt pinang, kapur
kawan tebusan ::
1Ragam:Cakapan
Definisi:hamba sahaya
berkawan :: ber.ka.wan
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:Cakapan
Definisi:mempunyai kawan; bersahabat; bersekutu
mengawani :: me.nga.wan.i
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:Cakapan
Definisi:bertindak sbg kawan; menyertai; mendampingi
kawanan :: ka.wan.an
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:Cakapan
Definisi:sekumpulan orang (binatang) yg berkawan; (sejenis) sekumpulan (binatang); sekelompok (manusia):
Contoh:kawanan gajah; kawanan penjahat
perkawanan :: per.ka.wan.an
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:Cakapan
Definisi:perihal berkawan; persahabatan