Untuk mencari kata 'kedermawanan' lihat 'dermawan'