1 ke.ling.king ki 1 n jari tangan yg terkecil ; telunjuk lurus, -- berkait, pb ki 1 lahirnya baik, tetapi hatinya jahat ; -- kaki ki 1 jari kaki yg terkecil