1 kembali :: kem.ba.li
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:balik ke tempat atau ke keadaan semula:
Contoh:pesawat antariksa itu sudah kembali di bumi; orang yg sudah mati tidak akan hidup kembali
2Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:lagi:
Contoh:pintu harap ditutup kembali
3Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:sekali lagi; berulang lagi:
Contoh:residivis itu sudah ditangkap kembali
kembali asal ::
1Ragam:ki
Definisi:kembali kpd asalnya semula; balik spt semula
kembali ke rahmatullah ::
1Ragam:ki
Definisi:meninggal
mengembalikan :: me.ngem.ba.li.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:menjadikan (membuat, menaruh, dsb) kembali:
Contoh:ia mengembalikan pot bunga itu di tempatnya
2Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:memulangkan (pinjaman dsb):
Contoh:saya akan mengembalikan buku ini ke perpustakaan
3Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:memberikan (mengirimkan, membayarkan, dsb) kembali:
Contoh:pelayanan toko mengembalikan kelebihan uang pembayaran saya
4Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:memulihkan (kpd keadaan semula):
Contoh:pemerintah telah berhasil mengembalikan keamanan dan ketertiban di daerah itu; usaha-usaha dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat
pengembalian :: pe.ngem.ba.li.an
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan