1 ke.nyang 1 a sudah puas makan; sudah penuh perutnya: ia tidur nyenyak sesudah makan ~; ki 2 a (sudah) berisi (bermuatan) hingga penuh: airilah sawah hingga ~ agar padi tumbuh dng subur; ki 3 a sudah banyak merasai (mengalami); puas sekali: kami sudah ~ thd cobaan hidup
me.nge.nyang.kan v ki 1 membuat menjadi kenyang; dapat membuat (menjadikan) rasa kenyang (terutama makanan): roti goreng ini betul-betul ~
ke.ke.nyang.an n 1 perihal kenyang ; 2 a terlalu kenyang
se.ke.nyang-ke.nyang.nya a 1 sampai kenyang benar: makanlah ~ supaya tidak masuk angin