Untuk mencari kata 'kesinambungan' lihat 'sinambung'