1 ke.tam ki 1 a terkatup rapat-rapat (kuat-kuat) ; -- mulut ki 1 kejang mulut; terkancing gigi
me.nge.tam v ki 1 mengatupkan rapat-rapat; mengetap; mengapit; menjepit ; -- mulut ki 1 mengatupkan mulut rapat-rapat
me.nge.tam.kan v ki 1 mengetapkan (mengatupkan, menjepitkan, menyepitkan) rapat-rapat ; -- bibir ki 1 mengetap (mengatupkan) bibir rapat-rapat
pe.nge.tam n ki 1 penjepit; semacam kakaktua

2 ke.tam ki 1 n pisau kecil tidak berhulu melainkan berlandas kayu (untuk menuai padi); ani-ani
me.nge.tam v ki 1 menuai (memotong) padi dng ani-ani: pd waktu panen, ramailah orang di sawah ~ padi
pe.nge.tam n ki 1 tuai; ani-ani ; ki 2 n orang yg mengetam (padi)
pe.nge.tam.an n ki 1 proses, cara, perbuatan memotong padi dng ketam; penuaian; panenan

3 ke.tam ki 1 n alat untuk melicinkan kayu; serut ; ketam betina ki 1 ketam untuk meratakan papan ; ketam boseng ki 1 ketam jantan ; ketam bulat ki 1 ketam untuk membuat kumai atau ukiran timbul ; ketam jan-tan ki 1 ketam untuk membuat alur ; ketam kumai ki 1 ketam bulat ; ketam lidah ki 1 ketam untuk membuat lidah papan yg akan disambungkan dng papan lain ; ketam panjang ki 1 ketam yg bentuknya lebih panjang ; ketam perapat ki 1 ketam lidah
ber.ke.tam v ki 1 dl keadaan telah diketam: papan yg dijual biasanya tidak ~
me.nge.tam v ki 1 melicinkan (meratakan) kayu dng ketam
pe.nge.tam.an n ki 1 tahi ketam; serutan kayu; tatai ; ki 2 n proses, c ara, perbuatan mengetam

4 ke.tam ki 1 n kepiting berkaki enam dan bersepit, hidup di lumpur di tepi pantai, sungai, dan parit, atau di pematang sawah ; ketam menyuruhkan anaknya berjalan betul, pb ki 1 orang yg memberi nasihat, tetapi dia sendiri tidak melakukan spt yg dinasihatkannya itu ; kuat ketam krn sepit, pb ki 1 seseorang ditakuti hanya selama ia berkuasa ; ketam batu ki 1 sangat bakhil (kedekut) ; ketam galah ki 1 ketam yg sepitnya panjang ; ketam pasir ki 1 ketam yg hidup di pantai yg berpasir ; ketam sempada ki 1 ketam beracun yg dapat membunuh orang

5 ke.tam ki 1 v
me.nge.tam ki 1 mengerat, memotong (kuku): ibu ~ kuku (jari) adik

6 ke.tam ki 1
me.nge.tam v ki 1 berangsur menciut: bulan ~ turun