1 khid.mat kl 1 a hormat; takzim: orang-orang mendengarkan pembacaan ayat suci alquran dng ~
ber.khid.mat v kl 1 berbuat khidmat; bersopan-santun ; kl 2 v mengabdi kpd; setia kpd: ~ kpd tanah air adalah kewajiban setiap warga negara
ke.khid.mat.an n kl 1 suasana (keadaan) hormat atau takzim ; kl 2 n hal khidmat: dr tadi kita berbicara tt ~ , tetapi arti kata khidmat itu sendiri kita tidak tahu