1 khidmat :: khid.mat
1Kelas Kata:kata sifat
Ragam:Klasik
Definisi:hormat; takzim:
Contoh:orang-orang mendengarkan pembacaan ayat suci alquran dng khidmat
berkhidmat :: ber.khid.mat
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:Klasik
Definisi:berbuat khidmat; bersopan-santun
2Kelas Kata:kata kerja
Ragam:Klasik
Definisi:mengabdi kpd; setia kpd:
Contoh:berkhidmat kpd tanah air adalah kewajiban setiap warga negara
kekhidmatan :: ke.khid.mat.an
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:Klasik
Definisi:suasana (keadaan) hormat atau takzim
2Kelas Kata:kata benda
Ragam:Klasik
Definisi:hal khidmat:
Contoh:dr tadi kita berbicara tt kekhidmatan , tetapi arti kata khidmat itu sendiri kita tidak tahu