1 kom.pa.ra.tif 1 a berkenaan atau berdasarkan perbandingan