1 kur.va 1 n garis lengkung ; 2 n grafik yg menggambarkan variabel (msl yg memperlihatkan perkembangan) yg dipengaruhi oleh keadaan ; 3 n garis yg terdiri atas persambungan titik-titik ; -- aljabar 1 pernyataan grafis dr suatu persamaan aljabar ; -- belajar Dik 1 grafik yg menggambarkan perkembangan kemajuan belajar, baik disebabkan oleh proses kemajuan dl belajar maupun disebabkan oleh pelatihan ; -- bonjean Lay 1 kurva yg menunjukkan besar atau luasnya penampang lintang badan kapal pd beberapa tempat sepanjang kapal pd segala keadaan syarat kapal ; -- ketercurian 1 kurva yg menunjukkan hubungan antara perolehan pd berat jenis tertentu ; -- laktasi 1 grafik reproduksi air susu ; -- lurus Mat 1 kurva yg merupakan garis lurus ; -- normal 1 kurva yg berbentuk genta (dl statistik) ; -- pendi-nginan Fis 1 kurva yg menggambarkan proses pendinginan; grafik dr temperatur thd waktu ; -- sederhana Mat 1 kurva yg tidak mempunyai titik potong ; -- sekat Fis 1 grafik yg melukiskan kemungkinan partikel berberat jenis tertentu masuk ke dl produk buangan pd suatu pencucian ; -- signoid Stat 1 kurva yg berbentuk s ; -- tahanan Lay 1 kurva yg menunjukkan hubungan antara tahanan dan kecepatan sebuah kapal ; -- tertutup Mat 1 kurva yg bukan merupakan garis lurus ; -- tidak sederhana Mat 1 kurva yg mempunyai titik potong ; -- tidak tertutup Mat 1 kurva yg ujung pangkalnya tidak mempunyai titik potong ; -- toleransi gula Kim 1 kurva yg menunjukkan kemampuan tubuh untuk menggunakan gula atau glukosa