1 ku.sut 1 a tersimpul jalin-menjalin tidak keruan hingga sukar diuraikan (rambut, benang, dsb): rambutnya ~; 2 a kacau; tidak teratur: alas tempat tidur itu ~; ki 3 a rumit; rusuh, dan bingung (hati, pikiran, dsb): ~lah hatinya dan kacaulah pikirannya; -- diselesaikan, keruh diperjernih, pb ki 1 perselisihan hendaklah dibereskan secara baik-baik ; tak ada -- yg tak selesai, pb ki 1 tidak ada perselisihan yg tidak dapat didamaikan ; -- hati ki 1 gelisah; merasa susah dl hati ; -- kasau ki 1 sangat kusut ; -- masai ki 1 kusut kasau ; -- muka ki 1 muram; tidak gembira ; -- murut ki 1 kusut kasau ; -- musut ki 1 kusut kasau ; -- pikiran ki 1 bingung; susah hati ; -- sarang tempua ki 1 sangat kusut sehingga sukar diatasi (diselesaikan)
ber.ku.sut-ku.sut v ki 1 berpakaian dan berambut kusut
me.ngu.sut v ki 1 menjadi kusut
me.ngu.sut.kan v ki 1 membuat (menjadikan) kusut: ~ benang; ki 2 v mengacaukan (pikiran dsb); merumitkan (perkara dsb): peristiwa itu ~ pikirannya; ~ perkara yg sudah hampir selesai
ke.ku.sut.an n ki 1 hal (keadaan dsb) yg kusut; kekacauan (pikiran); kekusutan (hati)