1 lam ::
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:nama huruf ke-23 dl abjad arab