1 lan.car ki 1 a tidak tersangkut-sangkut; tidak terputus-putus: roda itu berputar dng ~; ki 2 a tidak tersendat-sendat; fasih: anak sekecil ini sudah dapat membaca dng ~; ki 3 a tidak tertunda-tunda; (berlangsung) dng baik: pelaksanaan pembangunan berjalan dng ~; -- kaji ki 1 mahir dl pelajaran ; -- mulut ki 1 suka bercakap-cakap; banyak mulut; lekas mengeluarkan perkataan yg tidak senonoh
me.lan.car v ki 1 bergerak laju dng cepat; meluncur: di atas permukaan air yg tenang, perahu ~ dng lajunya; ki 2 v mengulang pelajaran supaya mahir: dia belajar setiap hari untuk ~ kajiannya
me.lan.car.kan v ki 1 membuat supaya lancar; menjalankan (memajukan) dng cepat: ia tidak dapat ~ kendaraannya krn jalan rusak; ki 2 v menujukan; melakukan (serangan, kritik, protes, propaganda, dsb): pasukan gerilya ~ serangan mendadak
lan.car.an n ki 1 perahu yg laju jalannya
mem.per.lan.car v ki 1 membuat supaya lebih lancar
pe.lan.car v ki 1 alat untuk melancarkan (jalannya sesuatu)
ke.lan.car.an n ki 1 keadaan lancarnya (sesuatu): ~ pembangunan sangat bergantung pd sarana, tenaga, dan biaya yg tersedia

2 lan.car ki 1 n
pe.lan.car n ki 1 balok penghubung tiang rumah