1 le.mah 1 a tidak kuat; tidak bertenaga: badannya ~ krn baru sembuh dr sakit; 2 a tidak keras hati; lembut; tidak tegas: sikap ~, tidak tegas dl mengambil keputusan; 3 a tidak kuat; kurang berdasar: alasan yg ~; -- gemalai 1 lemah gemulai ; -- gemulai 1 berliuk-liuk dng eloknya (tt gerakan tubuh) ; -- hati 1 rapuh hati ; -- hati 1 tidak keras hati; tidak mempunyai keteguhan hati ; -- iman 1 mudah tergiur (tergoda) oleh bujuk rayu ; -- lembut 1 baik hati (tidak pemarah dsb); peramah ; -- langlai 1 lemah lunglai ; -- lunglai 1 lemah tak berdaya ; -- otak 1 tidak cukup daya pikirnya menurut ukuran normal; terganggu pertumbuhan daya pikirnya dan tidak sempurna seluruh kepribadiannya; tidak dapat hidup dng kekuatan sendiri di tempat sederhana dl masyarakat, dan jika dapat hanyalah dl keadaan yg sangat baik ; -- persendian 1 hilang tenaga; tak berdaya ; -- pikiran 1 tak dapat berpikir secara baik ; -- roman ark 1 lemah pelihatan ; -- saraf 1 agak gila; agak terganggu pikirannya ; -- saraf 1 mudah terkejut ; -- semangat 1 tidak memiliki daya dorong yg kuat ; -- semangat 1 tidak kuat badan (mudah kena penyakit) ; -- syahwat 1 zakarnya kurang atau tidak berdaya seksual; impoten ; -- tulang ki 1 hilang tenaga (krn terkejut) ; -- urat ki 1 tidak bertenaga ; -- zakar 1 lemah syahwat
me.le.mah.kan v 1 membuat (menyebabkan) lemah: hal itu ~ daya tahan tubuhnya thd penyakit; hal itu ~ semangat perjuangan
mem.per.le.mah.kan v 1 menjadi lebih lemah
ke.le.mah.an n 1 keadaan (sifat dsb) lemah: hal itu merupakan ~ pd dirinya; -- mental 1 keadaan jiwa dan akal manusia yg kurang mampu berfungsi aktif