1 le.ngah 1 a lalai; kurang perhatian; kurang berhati-hati; kurang awas: jangan ~ bersepeda di tempat ramai; 2 a bermalas-malas: ~ belajar; ~ bekerja
ber.le.ngah-le.ngah v 1 bermalas-malas; berlalai-lalai ; 2 v bersenang-senang hati (berbuat sesuatu untuk melupakan kesusahan yg dialami) ; 3 v bersenang-senang hati (berbuat sesuatu untuk melupakan kesusahan yg dialami)
me.le.ngah a 1 meleng; tidak awas-awas; lalai: tidak boleh ~ barang sekejap pun; kalau ~ sebentar saja, hilang kopormu; 2 v mempersenang; menghibur: ia bernyanyi untuk ~ hati yg lara; 3 v mengasuh anak supaya jangan menangis: ia disuruh ibunya ~ adiknya; -- hati v 1 menghibur hati ; -- mata v 1 meleng; tidak awas-awas ; -- waktu v 1 mengisi waktu yg terluang dng mengerjakan sesuatu
me.le.ngah-le.ngah v 1 menghibur-hibur (hati); menyenang-nyenangkan: ia bersiul-siul untuk melengah-lengah hatinya; 2 v melengah waktu; mengisi waktu yg terluang dng mengerjakan sesuatu
me.le.ngah.kan v 1 melalaikan; tidak mempedulikan; melupakan: indonesia pasti menjadi negara industri dng tiada ~ pertanian; ia selalu ~ pesan-pesanku; 2 v menjadikan orang lengah (lalai, terlupa): maksudnya tiada lain hendak ~ perhatian kita
ter.le.ngah v 1 terlalai; terlupa; tidak mengindahkan: ketika ia ~ sebentar, tasnya disambar pencopet; 2 a sangat asyik melakukan sesuatu hingga terlupa segala-galanya; terleka; terlena: krn ~ bermain kartu, tidak dilihatnya pencuri masuk ke dl rumah
pe.le.ngah a 1 yg mempunyai sifat mudah sekali lengah ; 2 a sesuatu yg dapat melengahkan ; 3 a sesuatu yg dapat melengahkan ; -- hati a 1 penghibur hati; sesuatu yg dapat menghibur hati ; -- waktu a 1 perintang-rintang waktu; pengisi waktu
ke.le.ngah.an a 1 kelalaian; kealpaan: kebakaran itu akibat ~ penjaga malam; 2 a keadaan menganggur (tidak berbuat apa-apa): ~ merupakan pangkal segala kejahatan