1 leng.ka.ra kl 1 a mustahil; tidak boleh jadi; sesuatu yg tidak mungkin ada

2 leng.ka.ra kl 1 n tabuh; beduk (gendang besar); nekara