2 li.cik 1 a mudah menyerah; gampang kalah ; 2 a penakut