1 lu.pa 1 v lepas dr ingatan; tidak dl pikiran (ingatan) lagi: krn sudah lama, ia ~ akan peristiwa itu; 2 v tidak teringat: dia ~ membawa buku tulis; 3 v tidak sadar (tahu akan keadaan dirinya atau keadaan sekelilingnya, dsb): semenjak jatuh dia sering ~ akan keadaan sekelilingnya; 4 v lalai; tidak acuh: jangan ~ akan kewajibanmu; -- kacang akan kulitnya, pb 1 tidak tahu diri; lupa akan asalnya ; -- daratan 1 bertindak (bersikap) tanpa menghiraukan harga diri (sehingga melampaui batas); tidak peduli apa-apa ; -- diri 1 tidak sadar akan dirinya
lu.pa-lu.pa a 1 tidak lupa, tetapi tidak ingat benar; (masih ingat, tetapi kurang pasti); agak lupa ; 2 a sudah lemah ingatannya (tt orang tua dsb)
me.lu.pa.i v ark 1 lupa akan (sesuatu) ; -- diri 1 tidak ingat lagi akan diri; pingsan
me.lu.pa.kan v 1 lupa akan; tidak ingat akan: sekali-kali tidak boleh ~ nasihat orang tua; 2 v menjadikan lupa; menghapus dr ingatan: saya harap saudara dapat ~ perselisihan kita itu; 3 v melalaikan; tidak mengindahkan: dia dipecat krn telah ~ kewajibannya; pelanduk -- jerat, tetapi jerat tak -- pelanduk, pb 1 orang yg berutang biasanya mudah lupa akan yg berpiutang, sebaliknya yg berpiutang tidak lupa akan orang yg berutang kepadanya
ter.lu.pa v 1 tiba-tiba lupa; tidak teringat; sudah dl keadaan lupa; tidak sengaja lupa
lu.pa-lu.pa.an v 1 pura-pura lupa ; 2 a sering lupa
pe.lu.pa a 1 orang yg lekas (sering) lupa
ke.lu.pa.an n 1 perihal lupa ; 2 v terlupa; tidak teringat; ada yg dilupakan