1 ma.da ki Mk 1 a tidak berperasaan; tebal telinga: ia berbuat sbg orang yg ~ saja