1 ma.ha.ku.a.sa 1 v teramat kuasa; teramat besar kuasanya (allah)