1 mahal :: ma.hal
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:tinggi harganya:
Contoh:krn senangnya pd barang itu, biarpun mahal dibelinya juga
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:jarang ada; sukar terdapat; tidak mudah:
Contoh:barang itu mahal dibeli sukar dicari; mahal mencari orang yg sebaik itu
mahal dibeli, sukar dijual, (atau mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta), pb ::
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:barang sesuatu yg sukar akan diperoleh
memahalkan :: me.ma.hal.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menaikkan harga; membuat (menyebabkan) mahal:
Contoh:kalau mau, dia mudah saja memahalkan barang dagangannya
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menghargai lebih dp sepatutnya:
Contoh:ia selalu memahalkan pendapatannya sendiri
kemahalan :: ke.ma.hal.an
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:Cakapan
Definisi:terlalu tinggi harganya; terlalu mahal:
Contoh:barang itu kemahalan , harganya jauh melebihi harga pasar