2 ma.kam ark 1 a tempat tinggal; kediaman
ber.ma.kam a 1 bertempat tinggal; bersemayam