1 ma.ta.ha.ri ki 1 n benda angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yg mendatangkan terang dan panas pd bumi pd siang hari ; -- itu bolehkah ditutup dng nyiru, pb ki 1 suatu kebenaran yg nyata itu dapatkah dilindungkan atau disembunyikan? ; bagai menentang --, pb ki 1 melawan atau menyanggah kekuatan atau kekuasaan yg jauh lebih tinggi dp kuasa atau kekuatan penyanggah itu, tentu akan binasa ; jangan ditentang -- condong, takut terturut jalan tak berintis, pb ki 1 hendaklah kita selalu ingat dan cermat, jangan teperdaya atau tergoda akan sesuatu yg elok, tetapi mungkin mendatangkan bahaya ; sepenggalah -- naik, pb ki 1 alamat waktu, kira-kira pukul 8 atau 9 ; -- beralih ki 1 lebih kurang pukul 5.00 sore ; -- berayun ki 1 lebih kurang pukul 4.00 sore ; -- biru ki 1 gejala yg ditimbulkan oleh adanya sejumlah partikel dl atmosfer yg memilih gelombang cahaya dr matahari sehingga gelombang biru menjadi relatif lebih banyak dp gelombang cahaya lainnya: ; -- masuk ki 1 sebelah barat ; -- masuk ki 1 tempat matahari terbenam ; -- mati ki 1 matahari masuk ; -- miring ki 1 matahari beralih ; -- sudah condong ki 1 matahari berayun