1 ma.yat 1 a badan atau tubuh orang yg sudah mati; jenazah: orang yg hilang itu akhirnya ditemukan sudah menjadi ~; spt -- ditegakkan, pb a 1 berbadan kurus dan bermuka pucat ; -- bernyawa a ki 1 sangat kurus