Untuk mencari kata 'mempermaklumkan' lihat 'maklum'