Untuk mencari kata 'mengikhtiarkan' lihat 'ikhtiar'