Untuk mencari kata 'menyombongkan' lihat 'sombong'