1 mes.ki ki 1 p kata penghubung yg dipergunakan untuk menandai perlawanan makna; walaupun; sungguhpun: ~ hujan lebat, ia berangkat juga
mes.ki.pun p ki 1 meski