1 mi.ni.mal ki 1 a sedikit-dikitnya; sekurang-kurangnya: untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi disyaratkan ~ berijazah sekolah lanjutan tingkat atas; panjang makalah ~ sepuluh halaman