1 mu.dah 1 a tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dl mengerjakan; tidak sukar; tidak berat; gampang: soal ujian itu ~; 2 a lekas sekali (menjadi, menderita, dsb): anak kecil ~ ketularan penyakit; isi pensil ini ~ patah; cak 3 a tidak teguh imannya (gampang terbujuk atau gampang diajak berzinah dsb) ; -- jug pd yg ada, sukar jua pd yg tidak, pb cak 1 pd orang kaya adat apapun juga mudah diisinya sedangkan pd yg miskin segalanya susah ; -- tersinggung cak 1 mudah sakit hati
ber.mu.dah-mu.dah v cak 1 melakukan sesuatu dng menganggap enteng (tidak bersungguh-sungguh, dng seenaknya): penyusunan sebuah kamus tidak dapat dikerjakan dng bermudah-mudah
me.mu.dah.kan v cak 1 menjadikan mudah; menggampangkan: mencari akal untuk ~ pencaharian nafkah; cak 2 v menjadikan lebih mudah: pengakuan tertuduh sangat ~ penyelidikan; cak 3 v menganggap atau memandang enteng (tidak berat, tidak penting, dsb): dl setiap pertandingan, kita tidak boleh ~ lawan
mem.per.mu.dah v cak 1 menjadikan lebih mudah; memudahkan: penggunaan komputer itu sangat ~ pekerjaan kita
pe.mu.dah n cak 1 (orang) yg suka bermudah-mudah; yg suka menggampangkan: seorang ~ tidak bekerja secara sungguh-sungguh
ke.mu.dah.an n cak 1 hal (sifat) mudah; keadaan mudah: untuk melaksanakan rencana itu harus dipertimbangkan ~ dan kesulitannya; cak 2 n sesuatu yg dapat mempermudah dan memperlancar usaha: para perajin memperoleh berbagai ~ dr pemerintah
se.mu.dah a cak 1 sama mudahnya spt ; -- bersiul cak 1 mudah (gampang) sekali

2 mu.dah cak 1
mu.dah-mu.dah.an adv cak 1 moga-moga; semoga; diharapkan supaya: mudah-mudahan anda selamat sampai ke tempat tujuan; ia sudah berobat pd dokter ahli, mudah-mudahan dapat sembuh dr penyakitnya; cak 2 adv dng harapan supaya: ia belajar sungguh-sungguh mudah-mudahan dapat maju dl ujian akhir; cak 3 adv (pd akhir kalimat atau uraian) demikianlah hendaknya: dikabulkan tuhanlah kiranya maksud kita ini mudah-mudahan