1 mula :: mu.la
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:asal; awal; pokok asal:
Contoh:bagaimana mulanya sehingga kaudapatkan barang itu?
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:yg paling awal; yg dahulu sekali; waktu (tempat, keadaan, dsb) yg menjadi pangkal:
Contoh:pd mulanya bukan kota, melainkan dusun kecil
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:lantaran; sebab:
Contoh:apa mulanya sehingga engkau menjadi begini?
mula pertama ::
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:pertama sekali; mula-mula
dr kecil mula ::
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:sejak dr waktu kecil
mula-mula :: mu.la-mu.la
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:pertama-tama; pd mulanya:
Contoh:mula-mula berupa biji selanjutnya berupa lembaga dan akhirnya tumbuh akar dan batang
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:sejak (dr):
Contoh:mula-mula tinggal di daerah itu, belum pernah sekali pun ia sakit
mula-mula sekali ::
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:yg paling mula; pertama-tama sekali
bermula :: ber.mu.la
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:ada mulanya (awalnya):
Contoh:tuhan yg tiada bermula dan tiada berakhir
2Kelas Kata:kata keterangan
Definisi:pertama-tama; pertama sekali:
Contoh:beliaulah yg bermula mendirikan sekolah partikelir di sini
3Kelas Kata:kata keterangan
Definisi:mula-mula; sediakala:
Contoh:tidak lama setelah bertengkar mereka sudah bersahabat lagi spt bermula
4Kelas Kata:kata kerja
Definisi:bersumber; berpenyebab awal; berpangkal (dr):
Contoh:perkelahian itu bermula kesalahpahaman kecil belaka
5Kelas Kata:kata kerja
Definisi:pertama-tama yg akan diceritakan; sebermula:
Contoh:bermula maka tersebutlah seorang raja besar di negara anu
bermula-mula :: ber.mu.la-mu.la
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:pertama-tama; pertama sekali
memula :: me.mu.la
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:pertama sekali berbuat (melakukan) sesuatu; mengawali:
Contoh:kami persilakan wakil regu a untuk memula uraiannya tt percobaan ilmiahnya; mereka baru saja memula pekerjaanya
memulakan :: me.mu.la.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:menyebabkan
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:membiarkan mulai
permulaan :: per.mu.la.an
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:awal; yg pertama sekali; yg paling dahulu:
Contoh:pd permulaan nya ia takut berenang di laut
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:pendahuluan:
Contoh:hal itu merupakan tindakan permulaan
3Kelas Kata:kata kerja
Definisi:asas dasar
permulaan kalam (kata) ::
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:kata pendahuluan
permulaan tahun ::
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:awal tahun
pemula :: pe.mu.la
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:orang yg mulai atau mula-mula melakukan sesuatu:
Contoh:bagi seorang pemula dl olahraga ski air, meluncur di permukaan air yg berombak akan terasa sulit sekali
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:anggota pramuka kecil yg baru pd tingkat awal:
Contoh:anak kelas tiga sekolah dasar menjadi pemula tetapi tidak harus memakai baju seragam
3Kelas Kata:kata kerja
Definisi:sesuatu yg dipakai untuk memulai
semula :: se.mu.la
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:(seperti) yg dahulu; yg mula-mula; sediakala:
Contoh:kembali ke tempat semula
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:yg mula pertama; yg pertama sekali:
Contoh:jumlah uang yg dikeluarkan melampaui perkiraan semula
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:sebelum keadaan sekarang:
Contoh:semula adalah mantri polisi kecamatan
4Kelas Kata:kata keterangan
Definisi:(sejak, dari) mula-mula sekali:
Contoh:sejak semula sudah dilarang, tetapi ia berbuat nekat
5Kelas Kata:kata keterangan
Definisi:diulang sekali lagi (dr mula):
Contoh:bacalah semula supaya lebih paham
sebermula :: se.ber.mu.la
1Kelas Kata:kata keterangan
Ragam:Klasik
Definisi:mula-mula; pd mulanya