1 mu.lut ki 1 n rongga di muka, tempat gigi dan lidah, untuk memasukkan makanan (pd manusia atau binatang) ; ki 2 n lubang, liang, atau apa saja yg rupanya sbg mulut; bagian dr barang tempat masuk-nya sesuatu: ~ bedil (senapan, meriam); ~ gang, bagian awal gang; ~ kuali; ~ sumur; ~ gua; ki 3 n cakap; perkataan: jangan percaya kpd ~ orang; 4 n lubang untuk meluahkan zat alir ; -- bagai ekor ayam diembus, pb 1 seseorang yg mulutnya tidak berhenti-henti berkata (tidak pernah diam, selalu saja bergerak-gerak) ; - - bajan boleh ditutup, -- manusia tidak, pb 1 rahasia jangan terlalu lekas dipercayakan kpd orang krn mulut manusia tidak dapat ditutup ; -- bau madu, pantat bawa sengat, pb 1 mulut manis, tetapi hati busuk ; -- disuapi pisang, pantat dikait dng onak (-- manis hati berkait), pb 1 manis perkataannya, tetapi jahat maksudnya ; -- kamu, harimau kamu, pb 1 keselamatan dan harga diri kita bergantung pd perkataan kita sendiri ; -- kapuk dapat ditutup, -- orang tidak, pb 1 rahasia jangan dipercayakan kpd orang lain ; -- manis jangan percaya, lepas dr tangan jangan diharap, pb 1 jangan percaya kpd orang yg manis perkataannya, barang atau uang yg dipinjamkan kpd orang yg bersifat demikian, tidak dapat diharapkan kembali lagi ; -- manis mematahkan tulang, pb 1 perkataan yg lemah lembut dapat menyebabkan orang lain tunduk (menurut) ; -- satu lidah bertopang, pb 1 perkataan berbeda dng isi hati ; -- telanjur (terdorong) emas tantangannya (padahannya), pb 1 perkataan (janji) yg sudah diucapkan harus ditepati ; gula di --, ikan dl belanga, pb 1 sudah dl kekuasaan kita ; krn -- bisa binasa, pb 1 mendapat celaka krn perkataannya ; lain di --, lain di hati, pb 1 yg dikatakan berbeda dng isi hatinya ; lepas dr -- harimau jatuh ke -- buaya, pb 1 lepas dr bahaya yg besar, lalu jatuh ke dl bahaya yg lebih besar lagi ; manis --nya bercakap spt sautan manisan, di dl bagai empedu, pb 1 mulut manis (perkataan yg manis-manis) biasanya berisi tipu semu di dalamnya ; murah di -- mahal di timbangan, pb 1 mudah mengatakan, tetapi sukar melakukannya ; -- berbisa ki 1 suka mengeluarkan kata-kata yg pedas dan tajam ; -- bergetah ki 1 yg diucapkannya seringkali terbukti ; -- bocor ki 1 bocor mulut ; -- buaya ki 1 ucapan yg belum tentu kebenaran-nya (krn diucapkan oleh penipu atau penjahat) ; -- buaya ki 1 bahaya besar; kesulitan yg amat sangat ; -- busuk 1 napasnya berbau busuk ; -- daun 1 lubang (pori) kecil-kecil pd daun ; -- gapil 1 cerewet; gapil mulut ; -- gatal (gatal --) ki 1 selalu ingin bicara (terutama mencomel, mencela, mengata-ngatai) ; -- gawang 1 lubang gawang ; -- gunung 1 lubang kepundan; kawah ; -- harimau 1 bahaya besar; kesulitan besar ; -- kapuk 1 lubang lumbung padi ; -- kotor 1 suka mengeluarkan perkataan yg tidak sopan ; -- kulit 1 lubang kecil-kecil pd kulit ; -- kunci 1 lubang kunci ; -- manis (manis --) ki 1 lemah lembut dan sangat menarik hati tutur katanya ; -- rambang ki 1 banyak cakap ; -- sungai 1 muara sungai
ber.mu.lut v 1 ada mulutnya; mempunyai mulut; memakai mulut, berlubang: meriamnya ~ panjang; kas 2 v berkata; bercakap-cakap ; -- di mulut orang, pb kas 1 selalu meniru perkataan orang ; -- asin kas 1 yg dikatakannya selalu terbukti ; -- besar kas 1 suka membual ; -- bocor kas 1 banyak cakap ; -- gapil kas 1 gapil mulut ; -- karung kas 1 banyak makan; rakus ; -- manis kas 1 berkata dng manis ; -- pinjaman kas 1 suka ber-kata-kata tanpa menenggang perasaan orang ; -- rampus kas 1 suka memaki-maki
ber.mu.lut-mu.lut v kas 1 bercakap-cakap: jangan suka bermulut-mulut dng dia
mu.lut-mu.lut.an n kas 1 sebutan; percakapan: menjadi mulut-mulutan orang, menjadi sebut-sebutan atau percakapan orang