1 nazar :: na.zar
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:janji (pd diri sendiri) hendak berbuat sesuatu jika maksud tercapai; kaul:
Contoh:ia mempunyai nazar, kalau anaknya lulus, ia akan mengadakan selamatan
bernazar :: ber.na.zar
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:mengucapkan nazar; berjanji akan berbuat sesuatu jika maksud tercapai; mempunyai kaul:
Contoh:ia bernazar , kalau anaknya sembuh, hendak bersedekah
menazarkan :: me.na.zar.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:menjanjikan (dng nazar); menjadikan nazar (kaul)