1 niaga :: ni.a.ga
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:kegiatan jual beli dsb untuk memperoleh untung; dagang
berniaga :: ber.ni.a.ga
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:berjual beli dsb untuk memperoleh untung; berdagang:
Contoh:mereka menjadi kaya setelah berniaga ke malaka
meniaga :: me.ni.a.ga
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:melakukan usaha dagang
meniagakan :: me.ni.a.ga.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:mendagangkan
perniagaan :: per.ni.a.ga.an
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:ki
Definisi:perdagangan:
Contoh:ia bekerja pd kantor perniagaan besar
memperniagakan :: mem.per.ni.a.ga.kan
1Kelas Kata:kata kerja
Ragam:ki
Definisi:memperdagangkan; memperjualbelikan:
Contoh:dia telah memperniagakan uang yg dititipkan kepadanya