1 ni.at ki 1 n maksud atau tujuan suatu perbuatan: mudah-mudahan ~ baik anda terwujud; ki 2 n kehendak (keinginan dl hati) akan melakukan sesuatu: timbul lagi ~nya untuk menyelesaikan studinya yg terhenti itu; ~nya hendak berziarah ke tanah suci tahun ini, kalau cukup syarat-syaratnya; sudah bulat ~nya, sudah tetap kehendaknya; ki 3 n janji untuk melakukan sesuatu jika cita-cita atau harapan terkabul; kaul; nazar: janji ditepati, ~ harus dibayar; memasang ~, berkaul; bernazar; -- baik ki 1 maksud baik ; -- hati ki 1 keinginan (harapan) hati yg mantap
ber.ni.at v ki 1 bermaksud (akan): ia ~ akan melanjutkan sekolahnya mulai tahun ini
ber.ni.at-ni.at v ki 1 berharap (supaya)
me.ni.at.kan v ki 1 melakukan sesuatu dng niat (memaksudkan): sejak dahulu saya memang sudah ~ semua itu; ki 2 v menazarkan; mengaulkan: dia sudah ~ kalau anaknya sembuh, akan memotong kambing; 3 v mendoakan; mengharapkan
ter.ni.at v 1 sudah diniatkan; termaksud: kepergiannya ~ sejak dulu; 2 v timbul niat: telah lama ~ olehnya akan mengunjungi ibunya di kampung